Společnost PENTO

Společnost PENTO spol. s r.o. byla založena v roce 1992 skupinou pracovníků s dlouholetými zkušenostmi v oblasti chemického průmyslu. Hlavní aktivitou společnosti je EPC kontraktační činnost v oblasti chemického a petrochemického průmyslu, rafineriích, průmyslu plynů, energetiky, ale také v potravinářském, sklářském a tukovém průmyslu. Na základě komplexního obsazení ve všech profesích realizuje společnost PENTO technologické stavby „na klíč“ pro renomované tuzemské podniky (Česká rafinérská, Unipetrol RPA, Synthos, Spolana, Paramo,…).

PENTO – čerpací stanice PHM

Společnost vlastní a provozuje čerpací stanice PHM. Prodej PHM provozuje společnost vlastním jménem, prodej ostatního zboží prostřednictvím nájemců.

PENTO SERVIS

Trvale rostoucí potenciál firmy vyvolal v roce 1996 založení dceřiné společnosti PENTO – SERVIS, s.r.o. jako výrobně - montážní jednotky, umožňující operativní a kvalitní zajištění realizačních výkonů v oboru měření a regulace, řídících systémů a elektro.


Během své existence společnost PENTO vykazuje trvalý růst výkonů bez zatížení cizími zdroji, jehož výsledkem je finanční stabilita a významné postavení na trhu podporované zejména vysokými nároky na kvalitu prací a operativností v projektové i realizační části nabízených služeb. PENTO získalo certifikát ČSN EN ISO 9001 : 2001 - pro "Projektovou, inženýrskou a dodavatelskou činnost v chemii".Naše nabídka

Rychlý kontakt


| PENTO © 1992 - 2012 | Všechna práva vyhrazena | www.pento.cz | Webdesign:  Otakar Korolus |
| Chemický a petrochemický průmysl | Rafinérie | Průmysl plynů | Energetika | Farmacie | Potravinářský, sklářský a tukový průmysl |
| Česká rafinérská | Unipetrol RPA | Synthos | Spolana | Pento Invest | ISE s.r.o.