Dotační podpora

Dotační podpora EU

Tento projekt je spolufinancován z prostředků OP PIK.

Název projektu: Pilotní jednotka DNS procesu
Jméno žadatele: Pento, spol. s r.o.
Termín realizace: 15. 1. 2021 – 31. 12. 2022
Popis projektu: Projekt se zabývá výzkumem a vývojem v oblasti výroby paliv druhé generace vyráběných ze surovin organického původu. Cílem je vyrobit prototyp ve formě pilotní jednotky, v níž bude docházet k deoxygenaci těchto surovin - DNS (Deoxidation of Natural Substances).
Dotační podpora EU

Naše nabídka

Rychlý kontakt


| PENTO © 1992 - 2016 | Všechna práva vyhrazena | www.pento.cz | Webdesign:  Otakar Korolus |
| Chemický a petrochemický průmysl | Rafinérie | Průmysl plynů | Energetika | Farmacie | Potravinářský, sklářský a tukový průmysl |
| Česká rafinérská | Unipetrol RPA | Synthos | Spolana | Preol | Lovochemie